Dodanie do výkonu trestu » BARTEK Peter #Bratislava #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

 

 

Priezvisko: BARTEK
Meno: Peter
Dátum narodenia: 1981-12-31
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava IV
Dátum vyhlásenia: 2018-01-24
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave IV

Zdieľaj pátranie