Dodanie do výkonu trestu BARIOVÁ Iveta #Lučenec #hľadaná #pátranie

Zdieľajte pátranie

Priezvisko: BARIOVÁ
Meno: Iveta
Dátum narodenia: 1984-09-11
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Lučenec
Dátum vyhlásenia: 2019-11-26
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci