Dodanie do výkonu trestu BARI (VÁRADY) Róbert #Rimavská Sobota #hľadaný #pátranie

Priezvisko: BARI Rodné priezvisko: VÁRADY Meno: Róbert Dátum narodenia: 1978-07-04 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Rimavská Sobota Dátum vyhlásenia: 2019-01-03 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote