Dodanie do výkonu trestu » BARÁNEK Ján #Myjava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BARÁNEK
Meno: Ján
Dátum narodenia: 1978-03-05
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Myjava
Dátum vyhlásenia: 2018-03-13
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Novom Meste nad Váhom