Dodanie do výkonu trestu | BARAN Marek #Prešov #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BARAN
Meno: Marek
Dátum narodenia: 1989-05-31
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prešov
Dátum vyhlásenia: 2018-11-20
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove