Dodanie do výkonu trestu | BANGOVÁ Monika #Trnava #pátranie #hľadaná

Priezvisko: BANGOVÁ
Meno: Monika
Dátum narodenia: 1987-12-17
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trnava
Dátum vyhlásenia: 2018-12-07
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave