Dodanie do výkonu trestu | BANDY Marián #Stará Ľubovňa #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BANDY
Meno: Marián
Dátum narodenia: 1987-11-13
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Stará Ľubovňa
Dátum vyhlásenia: 2018-08-10
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Starej Ľubovni

Zdieľaj pátranie: