Dodanie do výkonu trestu | BALOGH Roman #Nitra #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BALOGH Meno: Roman Dátum narodenia: 1971-05-30 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Nitra Dátum vyhlásenia: 2018-12-12 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre