Dodanie do výkonu trestu » BALOGH Patrik #Martin #pátranie #hľadaný


Priezvisko: BALOGH
Meno: Patrik
Dátum narodenia: 1990-03-29
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Martin
Dátum vyhlásenia: 2018-02-01
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Martine