Dodanie do výkonu trestu » BALOGH Juraj #Žilina #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: BALOGH
Meno: Juraj
Dátum narodenia: 1981-01-06
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Žilina
Dátum vyhlásenia: 2017-11-22
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Žiline

Zdieľaj pátranie