Dodanie do výkonu trestu » BALOG Juraj #Prešov #hľadaný #pátranie

Priezvisko:   BALOG
Meno: Juraj
Dátum narodenia: 1985-12-30
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko:   Prešov
Dátum vyhlásenia: 2018-03-05
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove