Dodanie do výkonu trestu | BALOG Jaroslav #Trebišov #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: BALOG
Meno: Jaroslav
Dátum narodenia: 1996-05-14
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trebišov
Dátum vyhlásenia: 2018-08-13
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trebišove

Zdieľaj pátranie