Dodanie do výkonu trestu » BALÁŽOVÁ Michaela #Žilina #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BALÁŽOVÁ
Meno: Michaela
Dátum narodenia: 1996-02-22
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Žilina
Dátum vyhlásenia: 2018-04-11
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Žiline