Dodanie do výkonu trestu BALÁŽOVÁ Lucia #Žilina

Priezvisko: BALÁŽOVÁ Meno: Lucia Dátum narodenia: 1988-07-08 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Žilina Dátum vyhlásenia: 2019-05-28 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Žiline