Dodanie do výkonu trestu BALÁŽIK Marek #Piešťany #hľadaný #pátranie

Priezvisko: BALÁŽIK Meno: Marek Dátum narodenia: 1982-06-10 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Piešťany Dátum vyhlásenia: 2018-09-27 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave