Dodanie do výkonu trestu » BALÁŽ Mário #Kysucké Nové Mesto #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BALÁŽ
Meno: Mário
Dátum narodenia: 1983-08-11
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Kysucké Nové Mesto
Dátum vyhlásenia: 2018-02-12
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Čadci