Dodanie do výkonu trestu » BALÁŽ Ján #Galanta #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: BALÁŽ
Meno: Ján
Dátum narodenia: 1982-06-29
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Galanta
Dátum vyhlásenia: 2012-06-19
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Galante

Zdieľaj pátranie