Dodanie do výkonu trestu » BALÁŽ František #Bratislava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BALÁŽ
Meno: František
Dátum narodenia: 1969-08-17
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava V
Dátum vyhlásenia: 2017-10-13
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave V