Dodanie do výkonu trestu BALÁŽ Aladár #Žilina #hľadaný #pátranie

Priezvisko: BALÁŽ Meno: Aladár Dátum narodenia: 1995-05-12 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Žilina Dátum vyhlásenia: 2019-08-01 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Žiline