Dodanie do výkonu trestu » BACULA František #Čadca #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BACULA
Meno: František
Dátum narodenia: 1977-03-31
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Čadca
Dátum vyhlásenia: 2018-03-14
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Čadci

Zdieľaj pátranie