Dodanie do výkonu trestu | BABUŠÍK Viktor #Bytča #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BABUŠÍK
Meno: Viktor
Dátum narodenia: 1974-12-06
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bytča
Dátum vyhlásenia: 2016-03-14
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Žiline