Dodanie do výkonu trestu » ANDREOVÁ Silvia #Trebišov #pátranie #hľadaná

Priezvisko: ANDREOVÁ
Meno: Silvia
Dátum narodenia: 1971-08-22
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trebišov
Dátum vyhlásenia: 2018-04-17
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trebišove

R E K L A M A