Dodanie do výkonu trestu » ADAMOVIČ Miroslav #Rimavská Sobota #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: ADAMOVIČ
Meno: Miroslav
Dátum narodenia: 1975-12-05
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Rimavská Sobota
Dátum vyhlásenia: 2018-04-13
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote

Zdieľaj pátranie