Dodanie do výkonu trestu TÓTH Zdenko #Lučenec #hľadaný #pátranie

Priezvisko: TÓTH Meno: Zdenko Dátum narodenia: 1982-12-08 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Lučenec Dátum vyhlásenia: 2015-08-12 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci