Dodanie do výkonu trestu ✷ Hľadaný Zdenko TÓTH Lučenec

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: TÓTH
Meno: Zdenko
Dátum narodenia: 1982-12-08
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Lučenec
Dátum vyhlásenia: 2015-08-12
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci

Zdieľaj pátranie