Dodanie do výkonu trestu ✷ Hľadaný Róbert KURŇAVA Zlaté Moravce

Priezvisko: KURŇAVA
Meno: Róbert
Dátum narodenia: 1987-02-02
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Zlaté Moravce
Dátum vyhlásenia: 2017-05-22
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre