Dodanie do výkonu trestu ✷ Hľadaný Robert BARTOŠ HERMAN Ružomberok


Priezvisko: HERMAN
Rodné priezvisko: BARTOŠ
Meno: Robert
Dátum narodenia: 1984-07-13
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Ružomberok
Dátum vyhlásenia: 2013-09-24
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Ružomberku