Dodanie do výkonu trestu | BOHÁČEK Rastislav #Trenčín #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BOHÁČEK Meno: Rastislav Dátum narodenia: 1981-01-15 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Trenčín Dátum vyhlásenia: 2016-03-11 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trenčíne


Zdieľaj pátranie: