Dodanie do výkonu trestu ✷ Hľadaný Peter NÉMET Košice

Priezvisko: NÉMET
Meno: Peter
Dátum narodenia: 1992-05-24
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice-okolie
Dátum vyhlásenia: 2015-03-09
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ Košice- okolie