Dodanie do výkonu trestu ✷ Hľadaný Michal ŠIKULA Pezinok

Priezvisko: ŠIKULA
Meno: Michal
Dátum narodenia: 1986-03-23
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Pezinok
Dátum vyhlásenia: 2010-06-11
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Pezinku