Dodanie do výkonu trestu ✷ Hľadaný Martin LELKEŠ Košice

Priezvisko: LELKEŠ
Meno: Martin
Dátum narodenia: 1980-06-14
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice IV
Dátum vyhlásenia: 2007-06-08
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach