Dodanie do výkonu trestu ✷ Hľadaný Martin KARIČKA Trebišov

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: KARIČKA
Meno: Martin
Dátum narodenia: 1985-02-25
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trebišov
Dátum vyhlásenia: 2012-07-23
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trebišove

Zdieľaj pátranie