Dodanie do výkonu trestu » TAKÁČ Kamil #Poprad #pátranie #hľadaný

Priezvisko: TAKÁČ
Meno: Kamil
Dátum narodenia: 1976-06-03
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Poprad
Dátum vyhlásenia: 2016-12-19
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Poprade