Dodanie do výkonu trestu | RAJZ František #Prešov #hľadaný #patranie

Priezvisko: RAJZ
Meno: František
Dátum narodenia: 1990-08-06
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prešov
Dátum vyhlásenia: 2012-05-16
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove