Dodanie do výkonu trestu » MURAJDA Eduard #Prešov #hľadaný #pátranie

Priezvisko: MURAJDA
Meno: Eduard
Dátum narodenia: 1985-04-20
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prešov
Dátum vyhlásenia: 2007-11-29
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove