Dodanie do výkonu trestu » PALENČAR Dušan #Bardejov #pátranie #hľadaný

Priezvisko: PALENČAR Meno: Dušan Dátum narodenia: 1981-08-26 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Bardejov Dátum vyhlásenia: 2017-02-13 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bardejove