Medzinárodné pátranie | FUNTÁL Dávid #Bratislava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: FUNTÁL
Meno: Dávid
Dátum narodenia: 1981-08-13
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava III
Dátum vyhlásenia: 2015-08-25
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave III