Dodanie do výkonu trestu | ZEMAN Andrej #Nitra #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ZEMAN Meno: Andrej Dátum narodenia: 1982-07-09 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Nitra Dátum vyhlásenia: 2012-09-19 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre