Dodanie do výkonu trestu | KARIČKA Andrej #Trebišov #hľadaný #pátranie

Priezvisko: KARIČKA
Meno: Andrej
Dátum narodenia: 1984-02-21
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trebišov
Dátum vyhlásenia: 2011-05-26
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trebišove