Dodanie do výkonu trestu ✷ Hľadaná Naďa TAMÁŠOVÁ Revúca

Priezvisko: TAMÁŠOVÁ
Rodné priezvisko: JEŽKOVÁ
Meno: Naďa
Dátum narodenia: 1980-08-12
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Revúca
Dátum vyhlásenia: 2016-08-03
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Revúcej