Dodanie do výkonu trestu ✷ Hľadaná Angela OLÁHOVÁ Lučenec

Priezvisko: OLÁHOVÁ
Rodné priezvisko: BARIOVÁ
Meno: Angela
Dátum narodenia: 1972-03-11
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Lučenec
Dátum vyhlásenia: 2014-02-24
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci