Dodanie do výkonu trestu ✷ Hľadaná Adriána HORVÁTHOVÁ Košice

Priezvisko: HORVÁTHOVÁ
Meno: Adriána
Dátum narodenia: 1981-08-13
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice-okolie
Dátum vyhlásenia: 2008-05-21
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ Košice- okolie