Dodanie do výkonu trestu ✷ HALICKÝ Marek #Prešov #pátranie #hľadaný

Priezvisko: HALICKÝ Meno: Marek Dátum narodenia: 1979-07-13 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Prešov Dátum vyhlásenia: 2017-10-03 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove