Dodanie do výkonu trestu ✷ BALOG Zoltán #Rimavská Sobota #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: BALOG
Meno: Zoltán
Dátum narodenia: 1990-08-01
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Rimavská Sobota
Dátum vyhlásenia: 2017-10-12
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote

Zdieľaj pátranie