Príkaz na zatknutie Dezider DUŽDA Košice

Priezvisko: DUŽDA
Meno: Dezider
Dátum narodenia: 1994-07-07
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice II
Dátum vyhlásenia: 2014-04-30
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach