DERNER Patrik #Prešov #pátranie #hľadaný

Priezvisko: DERNER
Meno: Patrik
Dátum narodenia: 1971-10-20
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prešov
Dátum vyhlásenia: 2014-05-07
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove