DEMÉNY Barnabáš #Levice #hľadaný #pátranie

Priezvisko:   DEMÉNY
Meno:  Barnabáš
Dátum narodenia:  1971-05-26
Štátna príslušnosť:  SLOVENSKO
Bydlisko:   Levice
Dátum vyhlásenia:  2019-04-17
Dôvod pátrania:  Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar:  OR PZ v Leviciach