Daša KOBIELSKA Žilina

Priezvisko: KOBIELSKA
Meno: Daša
Dátum narodenia: 1975-10-05
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Žilina
Dátum vyhlásenia: 2016-02-02
Dôvod pátrania: Pátranie po pobyte
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre