ČONKOVÁ Anna #Spišská Nová Ves #svedok #pátranie

Priezvisko: ČONKOVÁ
Meno: Anna
Dátum narodenia: 1987-07-09
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Spišská Nová Ves
Dátum vyhlásenia: 2019-12-02
Dôvod pátrania: Svedok
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Spišskej Novej Vsi