BRANIŠA Vincent #Košice #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: BRANIŠA
Meno: Vincent
Dátum narodenia: 1978-03-26
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2018-08-02
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ Košice- okolie

Zdieľaj pátranie