Blanka KALEJOVÁ Košice

Priezvisko: KALEJOVÁ
Rodné priezvisko: JANOVÁ
Meno: Blanka
Dátum narodenia: 1973-05-17
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice II
Dátum vyhlásenia: 2014-10-03
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach